Wypadek drogowy – co robić?

Data dodania: 14.09.2016


Niezależnie od tego czy uczestniczyliśmy w poważnym wypadku czy niegroźnej stłuczce, tego typu zdarzenia drogowe nie są niczym przyjemnym. W takiej sytuacji kieruje nami przede wszystkim stres, a racjonalne postępowanie schodzi na drugi plan i jest całkowicie wyparte przez emocjonalne reakcje. Co robić jeśli przydarzył nam się wypadek drogowy, stłuczka lub kolizja – jak należy się zachować?

Kolizja czy wypadek

Zdarzenia na drodze możemy podzielić zasadniczo na kolizje  i wypadki. Przez wypadek drogowy, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym należy rozumieć naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające powyżej 7 dni.

Natomiast z kolizją mamy do czynienia, jeśli w wyniku zderzenia nie ma osób poszkodowanych, czyli rannych ani zabitych, a jedyne usterki widać na pojazdach lub infrastrukturze drogowej – na przykład wgnieciony zderzak czy rozbita barierka.

Zawsze należy zacząć od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, jednak będzie ono wyglądało inaczej w przypadku kolizji i wypadku. Jeżeli mowa o kolizji należy usunąć pojazdy w miejsce, w którym nie będą one powodowały zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Niedopilnowanie tego obowiązku może się nawet skończyć mandatem karnym. Przy wypadku nie powinno się ruszać pojazdów, ponieważ może to znacznie utrudnić lub uniemożliwić badanie przyczyn zdarzenia przez policję.

Służby mundurowe muszą być wezwane, jeżeli na miejscu znajdują się poszkodowani, a więc mamy do czynienia z wypadkiem, jednak nie jest to obowiązkowe w przypadku kolizji. Jeśli jedna ze stron przyznaje się do spowodowania stłuczki wystarczy sporządzić odpowiednie oświadczenie, które będzie niezbędne przy dochodzeniu odszkodowania z polisy sprawcy.

Sprawca czy poszkodowany

Postępowanie w przypadku stłuczki lub wypadku zależy też od tego czy kierowca jest poszkodowanym czy sprawcą. Jak zostało wcześniej wspomniane, jeżeli na miejscu nie ma osób poszkodowanych, jedyne uszkodzenia dotyczą pojazdów i kierowca jest świadomy swojej winy interwencja policji nie jest konieczna. W takim przypadku sprawca może po prostu spisać oświadczenie, w którym powinny się znaleźć dane uczestników zdarzenia, informacje o ubezpieczeniu OC sprawcy oraz dokładny opis kolizji. Dobrze jest też wykonać kilka zdjęć miejsca zdarzenia i uszkodzonych pojazdów swoim telefonem komórkowym.

Jeżeli jednak stłuczka nie zdarzyła się z naszej winy, a mamy uzasadnione podejrzenia, że sprawca może być pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków warto wezwać odpowiednie służby.

Pamiętajmy też, że każdy kto znajduje się na miejscu zdarzenia ma prawny obowiązek udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której zaangażowanie się w udzielenie pomocy wiązałoby się z realnym zagrożeniem zdrowia lub życia nas samych.

Auto prywatne czy z wypożyczalni

Wyżej wymienione zasady na pewno odnoszą się do właścicieli pojazdów mechanicznych, które brały udział w zdarzeniu na drodze, a jak powinien postąpić kierowca, który prowadził auto z wypożyczalni samochodów? Tutaj kodeks postępowania najczęściej jest podyktowany regulaminem konkretnej firmy która oferuje wynajem samochodów w Szczecinie czy innych miastach Polski.

O każdym uszkodzeniu, niezależnie od tego czy najemca spowodował kolizję czy też jest poszkodowanym, należy powiadomić wypożyczalnię samochodów, która jako właściciel pojazdu będzie decydować o dalszych krokach. Niektóre firmy oferujące wynajem samochodów w Szczecinie, Krakowie czy Poznaniu, mają w umowie dokładne zapisy, które instruują najemcę o jego obowiązkach w razie uszkodzenia pojazdu.

Standardowo jeżeli klient wynajmujący auto uszkodził pojazd z własnej winy lub spowodował zdarzenie drogowe ponosi koszty jego naprawy, zaczynając od wstrzymania przez wypożyczalnię samochodów wpłaconej wcześniej kaucji. Jeżeli jest on jednak poszkodowanym i potwierdzi to policja lub sam sprawca wypadku zazwyczaj wystarczy odpowiedni dokument – notatka policyjna o zdarzeniu drogowym lub oświadczenie sprawcy kolizji.